Menu

Formuláře

Zápisníky
nivelace
tachymetrie
vodorovné směry
vodorovné směry (2 stanoviska na A4)
vodorovné úhly (starší verze)
vodorovné a svislé úhly (starší verze)
GPS
paralaktické úhly
měření svislosti objektu provažováním

Formuláře
výpočet souřadnic bodů polygonového pořadu
výpočet pravoúhlých souřadnic protínáním vpřed
výpočet pravoúhlých souřadnic protínáním zpět pomocí Collinsova bodu
výpočet pravoúhlých souřadnic Hansenovou úlohou
výpočet vytyčovacích prvků
místopisy bodů
důlní polygonový pořad (A3)
důlní polygonový pořad (2xA4)

povolení přenosu (přesunu) materiálu