Menu

Služby

Institut geodézie a důlního měřictví zajišťuje tyto služby:

 • Vyhotovení důlně měřické dokumentace
 • Připojovací a usměrňovací měření důlních děl
 • Měření posunů stavebních objektů
 • Mapování lomů,hlubinných dolů a starých důlních děl
 • Práce v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí
 • Laserové skenování
 • 3D modelování a vizualizace objektů
 • Kalibrace měřických přístrojů (totální stanice, nivelační přístroje, teodolity, pásma)
 • Pozemní fotogrammetrie
 • Kurzy a školení v oboru katastr nemovitostí, inženýrská geodézie a důlní měřictví.
 • Geodetický monitoring stavebních objektů
 • Měření geometrických parametrů jeřábových drah a strojních zařízení
 • Zaměření podkladů pro projekt
 • Monitoring pohybů a přetvoření objektů v hornické krajině vč. projektu pozorovací stanice
 • Odborné posouzení vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na důlní díla a povrch
 • Návrh ochranných pilířů důlních děl a povrchových objektů