Menu

Historie

Institut geodézie a důlního měřictví vznikl v r. 1994 spojením tehdejší Katedry důlního měřictví a geodézie a Báňské měřické základny. Institut je nástupnickou organizací původní „Stolice geodézie a důlního měřictví“, která vznikla výnosem tehdejšího ministerstva orby č. 37 156 ze dne 7. prosince 1907 a která vedla výuku v předmětech Situační rýsování, Geodézie a Důlní měřictví. Samostatná specializace „Důlní měřictví“ v rámci Hornického Inženýrství byla zřízena zásluhou Prof. Čechury v r. 1951 a byla jeho součástí až do roku 1996. V tomto roce vzniká samostatný obor „Důlní měřictví“ v rámci studijního programu „Geodézie a kartografie“. V r. 1993 vzniká na tehdejší Katedře geodézie a důlního měřictví nový studijní obor „Inženýrská geodézie“, v rámci stejného studijního programu. Od r. 1993 jsme na území České republiky jediné vysokoškolské pracoviště, které zajišťuje výuku ve studijním oboru „Důlní měřictví“.

 Institut geodézie a důlního měřictví je rozdělen na původní katedru, která zajišťuje výuku ve výše uvedených oborech a na oddělení „Planetárium Ostrava“ (dříve „Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy“), které se věnuje především popularizaci astronomických úkazů pro školy a širokou veřejnost. Informace o tomto oddělení institutu jsou na http://planetarium.vsb.cz/ .

Vlastní institut spravuje „Sbírky historických měřických přístrojů akademika Čechury“, které představují historický vývoj především důlních měřických přístrojů a zařízení od devatenáctého století. Pro výuku a výzkumnou činnost slouží Měřická chodba se šachticí, Měřická pozorovatelna, Fotogrammetrická laboratoř, Metrologická laboratoř, Jemnomechanická dílna, Specializovaná měřická učebna se sloupy pro postavení měřických přístrojů, Knihovna s měřickou literaturou a Počítačová učebna.

Výzkumná činnost institutu je orientována jednak na problematiku vlivů dobývání na důlní díla a povrch, jednak na oblast inženýrské geodézie (měření a vyhodnocení pohybů a deformací objektů).