K9

Důlní teodolit Duplex

Výrobní číslo : 45
Datum výroby : 1884
Datum pořízení : po r. 1908
Firma : Josef a Jan Frič, Praha – Královské Vinohrady
Způsob nabytí : koupě, cena 520 Kč od J. a J. Frič
Umístění : V19
Poznámka :
  • 1914 dokoupeny 2 signály freibergského typu a 6 podložek
  • nefunkční – nelze přečíst údaje na děleném kruh

 

Katalogové číslo: K9

Popis produktu

Důlní teodolit Duplex první na světě se skleněným vodorovným kruhem (ze spodku amalgamovaným) se dvěma dalekohledy a odnímatelnou sázecí libelou s bajonetovým uchycením. Lomený excentrický dalekohled zabudovaný do klopné osy sloužil pro zaměřování strmých záměr. Přímé odčítání vodorovných úhlů s přesností na 1´ pomocí dvou protilehlých  mikroskopů. Odčítání svislých úhlů pomocí vernieru na 1´. Zabudovaná   „jednohrotová“ magnetická střelka pro měření magnetických směrů. fa :  Josef a Jan Frič, Praha (vyrobeno 1884).

Další informace

Typ

Teodolit

Umístění

V 19

Výrobce

Josef a Jan Frič, Praha