K403

Záměrné důlní signály

Výrobní číslo :
Datum výroby :
Datum pořízení : 2.6.2006
Firma : Otto Fennel a syn. Cassel
Způsob nabytí : dar ČVUT, stavební fakulty
Umístění :
Poznámka :
  • sada 2 ks
  • na šroubech je číslo U.15.A a U.15.B
  • na podstavci je bílé číslo 257

 

Katalogové číslo: K403

Popis produktu

Záměrné důlní signály, fa : Otto Fennel a syn, Cassel (pořízeno 2006).

Další informace

Typ

Jiný

Výrobce

Otto Fennel a syn, Cassel